czwartek, 29 października 2015

Narzędziownia 3.0- System do Ewidencji Majątku

Program do ewidencji majątku Narzędziownia to doskonały program do zarządzania przedsiębiorstwem.

Przyznana nagroda Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii Produkt Najwyższej Jakości to dowód na wysoką funkcjonalność i doskonałą jakość programu.
Potwierdza to również nasza lista referencyjna zadowolonych użytkowników :)
www.pwsk.pl

piątek, 9 października 2015

Ewidencja majątku firmy Narzędziownia- lokalizacja sprzętu

Program Narzędziownia, to najbardziej zaawansowane dostępne na rynku oprogramowanie do zarządzania magazynem narzędzi i materiałów w firmie.


Wiele firm i przedsiębiorstw na co dzień boryka się z problemem ewidencji posiadanego majątku, narzędzi, przedmiotów, ich lokalizacją i odpowiedzialnością pracowników za powierzone mienie.
Specyfiką wielu z nich  jest posiadanie licznego sprzętu i materiałów rozmieszczonych w kilku lokalizacjach. 
Są to np: 

 • Magazyn główny narzędzi wraz z jego wewnętrznymi lokalizacjami 
 • Baza sprzętu ciężkiego 
 • Magazyn materiałów budowlanych  
 • Składowiska, wiaty 
 • Trwające inwestycje i projekty budowlane rozproszone po całym kraju lub świecie 
 • Pozostały majątek firmy, środki trwałe i wyposażenie 


Zdefiniowanie w programie komputerowym System Ewidencji Majątku – Narzędziownia,  wszystkich lokalizacji w formie drzewa, daje niepowtarzalną możliwość swobodnego przeglądania zasobów firmy,  jej stanu i rozmieszczenia w poszczególnych lokalizacjach. 


narzędziownia - ewidencja majątku firmyTaka wiedza to podstawa zarządzania majątkiem, zapewnia mniejsze opóźnienia w pracy, mniej straconego czasu na poszukiwania sprzętu na półce magazynowej lub przykrytych śniegiem materiałów na placu budowy. poniedziałek, 28 września 2015

Magazyn narzędzi - Narzędziownia- wydawanie z magazynu

System do ewidencji majątku - Narzędziownia jest 

liderem na rynku w zakresie identyfikacji i ewidencji

środków trwałych, magazynu, narzędzi, przedmiotów.
 
To ponad 600 wdrożeń w Polsce i poza granicami.


Proces wydawania narzędzi
 z magazynu jest nieodłącznym punktem pracy każdej Narzędziowni. Dlatego Program Narzędziownia, został stworzony tak aby możliwe było wydanie narzędzi w jak najkrótszym czasie.

Magazyn narzędzi - Narzędziownia


Wydanie Narzędzi w Programie Narzędziownia jest czynnością łatwą i sprowadza się do wykonania minimum czynności od operatora, związanych z wyborem pracownika/kontrahenta oraz wyborem narzędzi i określeniem ich ilości.

Każda operacja wydania narzędzi z magazynu potwierdzona jest Dokumentem Wydania, który należy wydrukować i przekazać pracownikowi/kontrahentowi do podpisu. Po przeprowadzeniu tych czynności Program Narzędziownia automatycznie odświeża ilość narzędzi w magazynie.

Dlaczego wydanie z magazynu z użyciem Programu Narzędziownia jest lepsze od sposobu tradycyjnego:
 • oszczędzamy czas potrzebny na wyszukiwanie narzędzi na półkach(program umożliwia określenie jego położenia w magazynie) 
 • posiadamy dokument potwierdzenia o wypożyczeniu narzędzi przez pracownika 
 • możliwość generowania raportów w ciągu kilku sekund, o stanie narzędzi w magazynie oraz u użytkowników 
 • zawsze wiemy komu wypożyczamy narzędzie, dzięki możliwości identyfikacji pracownika po zdjęciu lub karcie RFID 
 • z momentem wydania narzędzi z magazynu możemy określić z góry termin zwrotu, dzięki tej możliwości będziemy zawsze wiedzieć kto zalega ze zwrotem i jak długo 
 • możliwość kontrolowania stanów minimalnych oraz maksymalnych, już więcej nie zdarzy się sytuacja gdy z powodu braku narzędzi nie można wykonać zlecenia

i wiele wiele innych!

pobierz wersję DEMO i przetestuj! https://www.pwsk.pl